04/2017

April

GRECO – lansarea celei de-a cincea runde de evaluare

Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO) a lansat, în data de 20 martie 2017, runda a cincea de evaluare, cu  tema „Prevenirea corupției și promovarea integrității în aparatul central (funcțiile de conducere) și în agențiile de aplicare a legii”.

În cadrul evenimentului au avut loc intervenții politice la nivel înalt, urmate de o dezbatere dinamică ce a implicat membrii GRECO, ambasadori, experți, reprezentanți ai societății civile și ai presei. Dintre vorbitori au făcut parte secretarul general adjunct al Consiliului Europei, procurorul general al Ciprului, raportorul privind corupția al Adunării Parlamentare, directorul general al Oficiului European de Luptă Antifraudă, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție din România și președintele Transparency International.

Marea Britanie și Slovenia sunt primele state ce vor fi supuse evaluării în cadrul rundei a cincea de evaluare GRECO. O delegație GRECO va vizita aceste două state, în luna iunie, pentru a se întâlni cu autoritățile competente și părțile interesate, ca parte a activității de pregătire a rapoartelor de evaluare. La sfârșitul verii, GRECO va vizita Finlanda, Islanda și Luxemburg, în vederea pregătirii rapoartelor cu privire la aceste state.

Pe parcursul noii runde de evaluare, GRECO va monitoriza măsurile pe care le-au implementat statele supuse evaluării în vederea prevenirii și combaterii corupției cu privire la funcții precum șefi de stat, conducători ai guvernelor centrale, membrii ai guvernelor centrale (de exemplu, miniștri) și alte persoane desemnate politic care exercită funcții de conducere precum miniștri adjuncți, secretari de stat, șefii și membrii ai cabinetelor miniștrilor, oficiali politici de rang înalt.

Cu privire la aceste funcții, GRECO va examina aspecte legate de conflictele de interese, pantouflage, declararea averilor și mecanismele de răspundere.