30/2021

September

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Președinte al Inițiativei Regionale Anticorupție (R.A.I.)

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă vacantarea postului de Președinte al Inițiativei. Rolul acestuia este de a reprezenta organizația la diferite evenimente internaționale și regionale și de a promova valorile și realizările Inițiativei. Președintele, lider al organizației, militează pentru valorile și angajamentele RAI și ale statelor membre RAI și oferă asistență strategică organizației.

De asemenea, președintele are un rol pivotal în cadrul RAI, în vederea asigurării unei coordonări permanente a activităților derulate de statele membre ale organizației, în implementarea angajamentelor asumate prin Documentul Strategic RAI, precum și prin documentele subsecvente. Persoana selectată va avea rolul de a:

- Reprezenta atât RAI cât și Comitetul Director în relația cu partenerii internaționali și de a promova implementarea obiectivelor strategice ale Inițiativei;

- Asigura dialogul cu părțile interesate ale RAI;

- Programa, o dată pe an, sau ori de câte ori va fi necesar, întâlnirea/întâlnirile Comitetului Director și de a le prezida; 

- Emite deciziile luate de Comitetul Director al Inițiativei;

- Urmări punerea în aplicare a deciziilor Comitetului Director al Inițiativei;

- Oferi îndrumare strategică Secretariatului RAI, în vederea îndeplinirii propriei misiuni și a obiectivelor asumate;

- Asigura coordonare și supraveghere a Secretariatului RAI, în general, în numele Comitetului Director;

- Prezida evenimentele regionale organizate la nivel înalt;

- Promova în cadrul Inițiativei o abordare bazată pe drepturile omului. 

Președintele va trebui să fie o persoană bine cunoscută și acceptată în cadrul comunității profesionale din Sud-Estul Europei care împărtășește viziunea și valorile RAI. De asemenea, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Licenţiat în Drept, Justiţie penală, Ştiinţe politice, Relații Internaționale sau domenii conexe;

- 10 ani de experiență profesională în drept, aplicarea legilor, legislație, judiciar sau domeniu în legătură cu domeniul anticorupție;

- Experiență anterioară în funcție de conducere;

- Cunoștințe solide și experiență de lucru în arena internaţională, cu organizaţii naţionale şi internaţionale implicate în domeniul anticorupţie;

- Excelente competenţe de comunicare şi scriere în limba engleză;

- Bună cunoaștere a contextului politic, economic, social și de securitate din Sud-Estul Europei;

- Orator și promotor experimentat;

- Să demonstreze integritate prin îmbinarea valorilor universale şi ale UE cu standardele etice;

- Să dea dovadă de sensibilitate şi adaptabilitate din punctul de vedere al culturii, genului, religiei, rasei, naţionalităţii sau vârstei;

- Să trateze toţi oamenii în mod egal, fără a favoriza pe cineva;

- Să își îndeplinească îndatoririle fără a favoriza diferenţa de gen şi toleranţă zero faţă de hărţuire;

- Să fie cetățean al unui Stat Membru al Inițiativei Regionale Anticorupție.

Durata mandatului este de 1 an, cu posibilitatea prelungirii în urma aprobării de către Comitetul Director, fără a fi depășit numărul de 4 mandate consecutive. Președintele selectat va semna documentul Acceptarea Mandatului și își va asuma poziția din noiembrie 2021. Dat fiind faptul că poziția președintelui este una onorifică, persoanei selectate nu i se va oferi salariu. Acesta are dreptul la decontarea cheltuielilor angajate prin participarea la misiunile oficiale ale RAI, în acord cu prevederile Manualului de Gestionare Financiară al Inițiativei Regionale Anticorupție.

Termenul pentru depunerea aplicaţiilor este 10 octombrie 2021, (orele 23.59 CET), la adresa de e-mail vacancy@rai-see.org. Detaliile privind depunerea aplicaţiilor şi condiţiile necesar a fi îndeplinite se regăsesc accesând link-urilehttps://rai-see.org/php_sets/uploads/2021/09/Chairperson-Announcement_2021.pdf  și https://rai-see.org/php_sets/uploads/2019/05/3-Terms_of_Reference_Chairperson-final_adopted-WEB.pdf.