07/2023

February

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Expert Anticorupţie

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunță vacantarea postului de expert anticorupţie. Durata contractului este de doi ani, cu posibilitatea reînnoirii în urma aprobării de către Comitetul Director.

Persoanele interesate trebuie să transmită următoarele documente în limba engleză: Curriculum Vitae (CV), scrisoare de intenţie, informaţii cu privire la naţionalitate şi data la care aplicantul poate începe activitatea.

 

Aplicaţia, împreună cu documentele aferente, vor fi depuse până la data de 26 februarie 2023 (orele 23.59 CET), la adresa de e-mail a Secretariatului RAI vacancy@rai-see.org.

Informaţii detaliate se pot obţine accesând următorul link:

https://rai-see.org/php_sets/uploads/2023/01/VacancyAnnouncement_Senior-AC-Advisor.pdf