Acest site este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Proiect NAS-EVAL.
Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
  • Acasa Știri Finanțarea Rețelei Anticorupție (ACN) a Organzației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Finanțarea Rețelei Anticorupție (ACN) a Organzației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

La data de 13 decembrie 2022, la inițiativa Ministerului Justiției, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1455/2022 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării Reţelei Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2022.

Cuantumul cotizației financiare voluntare a României în vederea finanțării ACN în anul 2022 este în valoare de 7.000 EUR.

Adoptarea Hotărârii Guvernului este importantă având în vedere că aderarea României la OCDE reprezintă obiectivul principal al politicii externe române, angajamentul Guvernului României fiind confirmat de accelerarea și multiplicarea formelor de cooperare cu organizația. În plus, continuarea demersurilor României de a deveni membru al OCDE și al grupurilor de lucru relevante, în special al Grupului de lucru privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale din cadrul OCDE (Working Group on Bribery - WGB), reprezintă un obiectiv prevăzut în Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.

Finanțarea ACN confirmă angajamentul României pentru implementarea programului de lucru al ACN și, implicit, față de OCDE. În plus, susținerea stabilității financiare a ACN este de natură a consolida rolul României de promotor regional al politicilor anticorupție și de reformare a justiției. Activitatea României în cadrul ACN, inclusiv prin crearea și deținerea președinției rețelei de aplicare a legii au fost apreciate de secretariatul OCDE și multe dintre statele participante, în special SUA, și reprezintă un argument important privind nivelul de pregătire al României pentru dobândirea calității de membru OCDE. 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe