Acest site este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Proiect NAS-EVAL.
Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
  • Acasa Știri Depunerea aplicaţiilor pentru postul de expert anticorupţie, poziţie în cadrul proiectului derulat de UNODC şi Secretariatul RAI

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de expert anticorupţie, poziţie în cadrul proiectului derulat de UNODC şi Secretariatul RAI

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) a lansat procedura pentru ocuparea unui post vacant de expert anticorupţie, poziţie în cadrul proiectului pe care îl derulează împreună cu Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), referitor la stabilirea Foii de Parcurs (Roadmap) a combaterii finanţării ilicite şi a anticorupţiei regionale în Balcanii de Vest.

Printre atribuţiile şi responsabilităţile persoanei ce va ocupa poziţia de expert anticoruţie se vor regăsi şi următoarele:

· Să acţioneze ca punct de contact al Secretariatului RAI în implementarea Foii de Parcurs;

· Implementarea activităţilor aferente proiectului în strânsă cooperare cu Secretariatul RAI şi Secretariatul proiectului;

· Să ofere consultanţă pe teme ce vizează lupta împotriva corupţiei, în cadrul proiectului;

· Să participe la elaborarea diferitelor materiale de studiu şi analiză, evaluări, planuri de acţiune, etc.;

· Să sprijine crearea şi menţinerea cooperării cu instituţiile de aplicare a legii şi alte structuri anticorupţie din cadrul statelor membre, ale observatorilor şi partenerilor RAI;

· Să colecteze informaţiile necesare elaborării rapoartelor de progres;

 

· Să participe la procesele de programare şi planificare derulate de Secretariatul RAI;

· Să reprezinte Secretariatul RAI la anumite evenimente şi întâlniri;

· Să ofere îndrumare stagiarilor RAI;

· Să promoveze misiunea şi valorile RAI la reuniunile regionale, în special prin referire la drepturile omului şi la egalitatea de gen;

· Să transmită puncte de vedere cu privire la materialele de comunicare şi promovare;

· Să transmită informaţii corecte şi de calitate. 

Printre cerinţele referitoare la experienţa şi calificarea profesională se regăsesc următoarele:

· Licență în drept sau, ca alternativă, în justiţie penală, ştiinţe politice, politici de securitate;

· Cel puţin 3 ani experienţă profesională în drept, punerea în aplicare a legii sau domenii conexe anticorupţiei;

· Experienţă cu instituţiile publice, precum şi cu organizaţii internaţionale, cu atribuţii în lupta împotriva corupţiei şi în domeniul privind statul de drept;

· Experienţă dovedită în elaborarea de analize şi studii, planuri de acţiune, evaluări, etc.;

· Înţelegerea altor domenii în legătură cu Foaia de Parcurs, precum: achiziţii publice, transparenţă, fluxuri ilicite financiare şi recuperarea bunurilor provenite din infracţiuni;

· Experienţă dovedită în coordonarea unor multipli beneficiari, respectiv a unor multiple părţi interesate;

· Cunoaşterea standardelor ce vizează domeniul anticorupţie ale diferitelor organisme internaţionale (UN, OECD, EU, CoE);

· Experienţă profesională dovedită în statele din Sud-Estul Europei (în afara ţării de origine).

Alte competenţe solicitate:

· Excelente competenţe de comunicare şi scriere în limba engleză şi în cel puţin o altă limbă din regiune;

· Capacitatea de a dezvolta şi menţine parteneriate în cadrul şi în afara RAI;

· Capacitatea de a acţiona proactiv şi de a răspunde pozitiv, creativ şi constructiv la situaţii schimbătoare şi solicitări noi;

· Excelente competenţe organizatorice şi să fie capabil de iniţiativă şi inovaţie;

· Să lucreze bine atât individual, cât şi în echipă pentru a atinge scopuri colective prin participare activă;

· Să demonstreze integritate prin îmbinarea valorilor universale şi ale UE, precum şi a standardelor etice;

· Să dea dovadă de sensibilitate şi adaptabilitate din punctul de vedere al culturii, genului, religiei, rasei, naţionalităţii sau vârstei;

· Să trateze toţi oamenii în mod egal, fără a favoriza pe cineva.

Pentru această poziţie sunt eligibili cetăţenii tuturor celor 9 state membre RAI: Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, România și Republica Serbia.

Persoanele interesate trebuie să transmită următoarele documente:

· Curriculum Vitae;

· Scrisoare de intenție din care să rezulte că experienţa şi competenţele profesionale ale aplicantului îndeplinesc condiţiile solicitate de RAI;

· Exemple de analize, articole, etc. (maximum 3 pagini) care să evidenţieze abilitatea aplicantului de a elabora documente potrivit experienței sale;

· Datele de contact a două persoane care să poată oferi referinţe cu privire la experienţa profesională a aplicantului (aceste persoane trebuie să poată comunica în limba engleză);

· Informaţii referitoare la cetăţenie şi data preluării postului de expert anticorupție.

Durata iniţială a postului este de 1 an (cu o perioadă de probă de 90 de zile), cu posibilitatea prelungii potrivit rezultatelor obţinute în proiect şi a fondurilor existente.

Termenul pentru depunerea aplicaţiilor este 22 mai 2022, (orele 23.59 CET), la adresa de e-mail vacancy@rai-see.org. Detaliile privind depunerea aplicaţiilor şi condiţiile necesar a fi îndeplinite se regăsesc accesând link-ul: https://rai-see.org/php_sets/uploads/2022/04/Vacancy_AC-Expert_Roadmap_Final.pdf

Working together for a green, competitive and inclusive Europe