Acest site este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Proiect NAS-EVAL.
Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
  • Acasa Evenimente Închiderea proiectului „Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 şi recomandări pentru viitor”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Închiderea proiectului „Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 şi recomandări pentru viitor”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

La data de 7 decembrie 2023, Ministerul Justiţiei (MJ) a organizat Conferinţa de închidere a proiectului „Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016-2020 şi recomandări pentru viitor”. Proiectul a avut un buget de 495.000 euro şi a fost dezvoltat prin programul „Justiţie”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Proiectul, implementat de MJ, prin Direcţia de Prevenire a Criminalităţii, în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a avut rolul de a sprijini MJ pentru conturarea unei imagini de ansamblu cu privire la gradul de implementare al standardelor anticorupţie şi crearea unui instrument de colectare şi publicare periodică a informaţiilor aferente domeniului luptei împotriva corupţiei.

Prin intermediul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

  • Elaborarea de către OCDE, a Raportului „Evaluarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020”, document ce cuprinde bunele practici identificate, provocările şi probleme întâmpinate în procesul de implementare a SNA 2016-2020, precum şi recomandări pentru planificarea şi implementarea viitoarelor politici anticorupţie;
  • Dezvoltarea noului PORTAL SNA, instrument cu o interfaţă modernă şi ușor de utilizat, ce pune la dispoziţia oricărei persoane interesate posibilitatea de a consulta informaţiile introduse, accesibil publicului începând cu luna ianuarie 2024.

La conferinţă au participat reprezentanţi ai platformelor de cooperare[1] constituite pentru susţinerea procesului de monitorizare a implementării strategiilor naţionale anticorupţie.

Informaţii suplimentare:

Ca Operator de Program pentru programul „Justiţie” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, MJ gestionează un buget de 57.294.118 euro, din care 48.700.000 euro reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Disclaimer: Proiectul este finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Proiectul beneficiază de un grant norvegian de 495.000 euro. Obiectivul proiectului este evaluarea politicii anticorupţie din România.

[1] platforma autorităților independente și a instituțiilor anticorupție; 

   platforma administrației publice centrale;   

   platforma administrației publice locale - coordonată în parteneriat cu MDLPA; 

   platforma mediului de afaceri; 

   platforma societății civile. 

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe