Acest site este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Proiect NAS-EVAL.
Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă

Guvernarea deschisă reprezintă o caracteristică esențială a unui stat democratic și un factor important în modernizarea activității publice. Aderarea României încă din anul 2011 la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă a exprimat dorința de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient.

Aceste obiective s-au reflectat în primele angajamente, asumate prin Memorandumul de aprobare a primului Plan național de acțiune (iulie 2012 – iunie 2014), și s-au concretizat prin măsuri privind deschiderea datelor publice și încurajarea dialogului între reprezentanții administrației publice și societatea civilă.

În prezent, se implementează al treilea Plan de acțiune (2016 – 2018), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

Începând din august 2015, cu ocazia procesului de rotație a guvernelor care fac parte din OGP Steering Committee, România a devenit membru al Comitetului pentru următorii 3 ani.

De asemenea, România se numără printre țările care au semnat Joint Declaration on Open Government for the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: http://www.opengovpartnership.org/SDGsJointDeclaration.

În prezent, Cancelaria Prim-Ministrului asigură coordonarea și monitorizarea Planului naţional de acţiune.

 Link-uri utile

Open Government Partnership România

Open Government Partnership

Working together for a green, competitive and inclusive Europe