03/2022

May

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de expert anticorupţie, poziţie în cadrul proiectului derulat de UNODC şi Secretariatul RAI

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) a lansat procedura pentru ocuparea unui post vacant de expert anticorupţie, poziţie în cadrul proiectului pe care îl derulează împreună cu Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), referitor la stabilirea Foii de Parcurs (Roadmap) a combaterii finanţării ilicite şi a anticorupţiei regionale în Balcanii de Vest.


29/2021

October

Aniversarea a 10 ani de la înființarea IACA. Reprezentarea României în organele de conducere ale IACA

Secretarul General al Agenţiei Naţionale de Integritate, domnul Silviu Ioan POPA, a fost ales, în cadrul Adunării Părților din 27 octombrie, membru al Consiliului Guvernatorilor, unul dintre organele de conducere ale Academiei Internaționale Anticorupție.

În anul 2011 Academia a dobândit statutul de Organizație Internațională, România dobândind statutul de membru fondator prin semnarea Acordului pentru înfiinţarea Academiei I ...


30/2021

September

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Președinte al Inițiativei Regionale Anticorupție (R.A.I.)

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă vacantarea postului de Președinte al Inițiativei. Rolul acestuia este de a reprezenta organizația la diferite evenimente internaționale și regionale și de a promova valorile și realizările Inițiativei. Președintele, lider al organizației, militează pentru valorile și angajamentele RAI și ale statelor membre RAI și oferă asistență strategică organizației.

De asemenea, președintele are un rol pivotal în cadrul RAI, ...


08/2021

June

Lista prestabilită a experţilor în domeniul luptei împotriva corupţiei

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) a publicat anunţul referitor la întocmirea Listei prestabilite a experţilor în domeniul luptei împotriva corupţiei. Rolul documentului este acela de a sprijini procesul de identificare a posibililor formatori şi experţi pe un anumit subiect sau domeniu de expertiză, raportat la nevoile Secretariatului RAI, sau ale unui stat membru sau partener solicitant. Experţii din listă sunt desemnaţ ...


23/2021

February

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Expert anticorupţie cu experienţă în monitorizare şi evaluare

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunță disponibilitatea pentru postul de Expert anticorupţie cu experienţă în monitorizare şi evaluare, în cadrul proiectului „Sud-Estul Europei – Împreună împotriva Corupției (SEE-TAC)”, finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) și implementat de RAI în parteneriat cu Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). ...


05/2021

February

Depunerea aplicaţiilor pentru posturile de Expert anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupţie (CRA) şi Experti anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupție ale unei reglementări (CPL)

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunță disponibilitatea pentru posturile de expert anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupţie (CRA) şi expert anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupție ale unei reglementări (CPL), în cadrul proiectului „Sud-Estul Europei – Împreună împotriva Corupției (SEE-TAC)”, finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) și implementat de RAI ...


26/2020

October

Cea de-a doua aniversare a Reţelei Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA)

În octombrie 2020 Reţeaua Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA) a aniversat doi ani de la înfiinţarea sa prin semnarea la Šibenik (Republica Croația) a Declarației privind crearea unei rețele a autorităților de prevenire a corupției, România fiind membru al Reţelei încă de la înfiinţare. În prezent, NCPA este formată din 29 de membri, 1 observator şi 4 parteneri provenind din diferite regiuni ale globului.

C ...


10/2020

July

Ministerul Justiţiei a aderat la Rețeaua Europeană de Integritate și Autorități privind Avertizorii

Ministerul Justiţiei a aderat la Rețeaua Europeană de Integritate și Autorități privind Avertizorii (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), alăturarea la acest demers reprezentând un context favorabil consolidării cooperării la nivel european între autoritățile naționale relevante în domeniul integrității.

Rețeaua Europeană de Integritate și Autorități privind Avertizorii a fost înființată în luna ma ...


26/2020

June

Ghiduri practice în materia conformării companiilor la standardele anticorupție

Agenţia Franceză Anticorupţie (AFA), instituția care asigură preşedinţia Reţelei Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA), a transmis membrilor Reţelei două Ghiduri practice denumite „The corporate anti-corruption compliance function” şi „Anti-corruption due diligence for mergers and acquisitions”.

În primul ghid anterior menţionat AFA arată faptul că prin conformarea la standardele anticorupţie se înţelege adopta ...


12/2020

June

Raportul de analiză privind cartografierea autorităţilor anticorupţie la nivel internaţional

Autoritatea Franceză Anticorupţie (AFA), în parteneriat cu Grupul de State împotriva Corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Reţeaua Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA), a elaborat Raportul de analiză privind cartografierea autorităţilor anticorupţie la nivel internaţional.

Elaborarea documentului menţionat a avut ca obiectiv centralizarea și diseminarea informați ...


13/2020

May

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de expert anticorupție în domeniul specific al avertizorilor în interes public în cadrul proiectului “Breaking the Silence: Enhancing the whistleblowing policies and culture in Western Balkans and Moldova”

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă disponibilitatea postului de expert anticorupție în domeniul specific al avertizorilor în interes public, pentru proiectul “Breaking the Silence: Enhancing the whistleblowing policies and culture in Western Balkans and Moldova”. Proiectul are o durată de 3 ani și este implementat în perioada aprilie 2020 – martie 2023.

Expertul anticoru ...


06/2020

May

Inițiativa Regională Anticorupție anunță lansarea apelului pentru crearea unei liste de experți pre-validați

Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) a publicat pe pagina proprie de internet (http://www.rai-see.org/models/call-for-roster-of-pre-vetted-experts-in-the-area-of-anti-corruption/) un anunț privind lansarea apelului pentru crearea unei liste de experți pre-validați, într-unul din domeniile de mai jos:
1. Dezvoltarea și planificarea str ...


18/2019

November

Inițiativa Regională Anticorupție anunță lansarea unui nou program de stagiu

Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) a publicat pe pagina proprie de internet un anunț privind lansarea unui nou program de stagiu (http://www.rai-see.org/internships/). Prin programul de stagiu, RAI dorește să ofere un mediu de lucru favorabil stagiarilor, subiecți ai dezvoltării profesionale, atât prin implicarea acestora în activi ...


10/2019

July

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Președinte al Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI)

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă vacantarea postului de Președinte al Inițiativei. Rolul acestuia este de a reprezenta organizația la diferite evenimente internaționale și regionale și de a promova valorile și realizările Inițiativei. Președintele, lider al organizației, militează pentru valorile și angajamentele RAI și ale statelor membre RAI și oferă asistență strategică organizației.
De asemenea, președintele are un rol pivotal în cadrul RAI, ...


28/2018

December

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Expert anticorupţie RAI – Personal internaţional

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă vacantarea postului de expert anticorupţie – personal internaţional. Rolul expertului anticorupţie este acela de a pune la dispoziţia Şefului Secretariatului RAI, a Preşedintelui precum şi a Comitetului Director, experienţa sa juridică şi de punere în aplicare a legii, în domeniul combaterii corupţiei.   

Rolul său este unul pivotal, în sensul stabilirii şi menţinerii relaţiilor cu instituţiile de punere ...


29/2018

October

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de manager de proiect – expert anticorupţie în cadrul proiectului “Combaterea corupţiei şi a crimei organizate în Balcanii de Vest prin consolidarea procesului de recuperare a creanţelor”

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă disponibilitatea postului de manager de proiect – expert anticorupţie pentru proiectul “Combaterea corupţiei şi a crimei organizate în Balcanii de Vest prin consolidarea procesului de recuperare a creanţelor”. Proiectul va avea o durată de 2 ani şi are ca scop consolidarea capacităţii instituţiilor cheie în implementarea eficientă a măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracţiuni de co ...


04/2017

April

Forumul Global OCDE Anticorupție și Integritate

În perioada 30 -31 martie 2017 a avut loc, la Paris, Forumul Global Anticorupție și Integritate al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe tema „În interes public: ridicarea integrității la standarde mai înalte”

Forumul Global OCDE Anticorupție & Integritate este evenimentul public, organizat la nivel mondial, ce abordează teme legate de integritate și lupta împotriva corupției, reunind comunități politice relevante, ...


04/2017

April

Academia Internațională Anticorupție (IACA) – Master în studiile anticorupție

IACA este prima organizație internațională și instituție de învățământ care oferă un program acreditat de studii postuniversitare, la nivel mondial, privind lupta împotriva corupției și respectarea legii în această materie, respectiv Masterul în Studiile Anticorupție (MACS), program recunoscut la nivel internațional, cu 120 de credite de studiu transferabile (ECTS), conform procesului Bologna.

Masterul poate fi urmat de persoanele ...


04/2017

April

GRECO – lansarea celei de-a cincea runde de evaluare

Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO) a lansat, în data de 20 martie 2017, runda a cincea de evaluare, cu  tema „Prevenirea corupției și promovarea integrității în aparatul central (funcțiile de conducere) și în agențiile de aplicare a legii”.

În cadrul evenimentului au avut loc intervenții politice la nivel înalt, urmate de o dezbatere dinamică ce a implicat membrii GRECO, ambasadori, experți, reprezentanți ai societă ...


09/2016

December

Reuniunea Grupului de lucru anti-mită al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Adrian Baboi-Stroe, secretar de stat în Ministerul Justiției, a reprezentat azi, 8 decembrie 2016, Ministerul Justiției la reuniunea Grupului de lucru anti-mită al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), unde a prezenta ultimele evoluții în prevenirea și combaterea corupției.

...

11/2016

August

Adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020 a fost adoptată în ședință de Guvern de miercuri, 10 august 2016, ca urmare a unui amplu proces de consultare publică, derulat în perioada 17 iunie - 29 iulie a.c. Aproximativ 90 de instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații de afaceri, societăți cu capital de stat sau privat au fost consultate sau au participat la dezbaterile publice și reuniunile tehnice organizate de Ministerul Justiției în perioa ...


19/2016

July

Discursul ministrului Justiției, Raluca Prună, în deschiderea dezbaterii publice privind noua Strategie Națională Anticorupție – integritate, transparență, educație

Bună ziua,

Domnule Prim Ministru, domnule Vice Prim Ministru, doamnelor si domnilor miniștri, consilieri de stat, ambasadori, stimați invitați, dragi prieteni

Mă bucur să mă aflu astăzi la această dezbatere publică prilejuită de elaborarea noii Strategii Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020. Doresc să îi mulțumesc în mod special Premierului României pentru sprijin și pentru găzduirea acestui eveniment, prezența sa la dezbatere evidențiază importanța strat ...