Secretariatul tehnic al SNA

Pentru sprijinirea procesului de monitorizare, la nivelul MJ funcţionează un secretariat tehnic, asigurat de Direcția de Prevenire a Criminalităţii.

În cadrul secretariatului pot fi cooptaţi şi experţi din alte instituţii publice, precum şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale.

Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituţiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activităţi de monitorizare și suport instituțional pentru implementarea strategiei care vor include:

  • centralizarea şi actualizarea periodică a stadiului implementării inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (anexa nr. 3 la H.G.), în baza rapoartelor de autoevaluare;
  • generarea unui scor de tip index al integrității instituționale pentru sectoarele vulnerabile identificate în strategie, prin agregarea indicatorilor privind incidente de integritate, autoevaluarea implementării inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, evaluarea calității serviciului public, transparența instituțională;
  • documentarea şi diseminarea de bune practici anticorupţie identificate;
  • organizarea misiunilor de evaluare tematică;
  • realizarea sondaje de opinie anuale și continuarea studiilor criminologice;
  • încheierea de protocoale de cooperare cu DNA, ANI, PÎCCJ și DGA, precum și cu alte instituții și alte autorități publice care dețin informații relevante privind incidentele de integritate;
  • dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate; publicarea listei de incidente de integritate și a măsurilor de remediere

La cerere, secretariatul tehnic poate acorda asistenţă instituţiilor şi autorităţilor publice în implementarea măsurilor prevăzute în SNA.