Legislaţie naţională în materia prevenirii și combaterii corupției

 • Legea 188-1999 privind Statutul funcţionarilor publici (.docx/.pdf)
 • Legea 7-2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (.docx/.pdf)
 • Legea 78-2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (.docx/.pdf)
 • Legea 544-2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (.docx/.pdf)
 • Legea 52-2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (.docx/.pdf)
 • Legea 161-2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei (.docx/.pdf)
 • Legea 7-2004 - Cod conduita functionari publici (.docx/.pdf)
 • Legea 251-2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu (.docx/.pdf)
 • Legea 303-2004 - Statutul judecatorilor si procurorilor (.docx/.pdf)
 • Legea 477 - 2004 - Codul de conduită a personalului contractual (.docx/.pdf)
 • Legea 571-2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice (.docx/.pdf)
 • Hot 387-2005 - Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti (.docx/.pdf)
 • Hot 328 - 2005 - Cod-deontologic-judecatori-si-procurori (.docx/.pdf)
 • H.G. 991-2005 - Codul de etică şi deontologie al poliţistului (.docx/.pdf)
 • Legea 334-2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (.docx/.pdf)
 • Legea 176-2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor (.docx/.pdf)
 • Ordin 400-2015 - Cod control intern managerial (.docx/.pdf)
 • Legea 98-2016 privind achizitiile publice (.docx/.pdf)
 • Hot. 599-2018 (.docx/.pdf)
 • Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie (.docx/.pdf)
 • Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate (.docx/.pdf)