De ce SIPOCA 62?

Banner-Campanie-2.jpg

Corupția, fenomenul social, politic, economic care afectează funcționarea societății în toate resorturile ei, determinând consecințe inestimabile în timp, este strâns conectată de conceptul de integritate. În cuvintele lui C.S. Lewis, integritatea rezidă în a face lucrul corect chiar și atunci când nu este nimeni prezent. Existența unei fisuri în sistemul de valori individual al membrilor societății creează premisele propice pentru adoptarea unor comportamente circumscrise sferei vaste a corupției. Pe cale de consecință, discuția subsumată identificării celor mai eficiente instrumente de reacție statală în prevenirea și combaterea fenomenului este indisolubil legată de promovarea susținută a unui set unitar de reguli, valori și principii, a cărui interiorizare are, implicit, efecte asupra eticii colective.

Pornind de la cele mai sus expuse, precum și de la nevoia permutării accentului de pe componenta de reglementare pe cea de implementare a cadrului legislativ existent în domeniul anticorupție, în contextul Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, Ministerul Justiției derulează proiectul “Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție“- SIPOCA 62.

Proiectul își propune remedierea inconsistențelor constatate ca urmare a monitorizării implementării Strategiei de către Secretariatul Tehnic al acesteia, inconsistențe aflate în strânsă legătură cu exigența caracterului unitar al practicii anticorupție și reprezentate în special de:

  • aplicarea diferențiată a normelor și a standardizării din materie de către autoritățile și instituțiile publice;
  • inexistența unei abordări comune cu privire la evaluarea rezilienței sistemului instituțional la riscuri de corupție;
  • gradul variabil de cunoaștere a cadrului legislativ și a măsurilor anticorupție prevăzute de SNA.

Totodată, proiectul readuce în actualitate importanța fundamentării științifice a politicii penale în materia prevenirii corupției, prin studierea cauzelor și a consecințelor fenomenului vizat. În acest sens, proiectul prevede realizarea unui studiu criminologic al cărui obiectiv constă în evidențierea factorilor cu impact asupra comportamentelor infracționale care au atras condamnarea persoanelor pentru săvârșirea infracțiunilor de corupție, precum și raportarea acestora la actuala politică penală statală.

Prin obiectivele, rezultatele prevăzute și activitățile de materializare a acestora, proiectul vine în sprijinul Ministerului Justiției, în calitate de secretariat tehnic al SNA, precum și al instituțiilor și autorităților din administrația publică, în procesul de concretizare a principiilor de transparență, etică și integritate – atât în plan individual, cât și colectiv - proces în care eficiența instrumentelor de intervenție constituie o cerință sine qua non.