Date proiect

Banner-Campanie-2.jpg

TITLU

IP7/2017 „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție” (cod SIPOCA 62/ MYSMIS 119988).


CONTRACTUL DE FINANȚARE
Semnat de Ministerul Justiției (lider de proiect) și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional „Capacitate Administrativă” (AMPOCA) 2014 – 2020;
Data: 21 noiembrie 2017;
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


PARTENERI
Direcția Generală Anticorupție (DGA), înființată în baza Legii nr. 161/2005, este structura specializată a Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului ministerului.


PERIOADA DE IMPLEMENTARE
40 de luni


VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ
4.703.924,50 lei din care: - 3.950.537,50 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European
                                          - 753.387 lei - cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului.

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Obiectiv specific 1. Creșterea capacitații administrative a instituțiilor publice de la nivel central de a preveni si a reduce corupția;
  • Obiectiv specific 2. Creșterea gradului de conștientizare a corupției în rândul cetățenilor și al personalului din instituțiile și autoritățile publice;
  • Obiectiv specific 3. Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul personalului din autoritățile și instituțiile publice de la nivel central.


REZULTATE
REZULTATE PROIECT:

  • Rezultat proiect 1. Instrumente de lucru generate de secretariatul SNA pentru a spori capacitatea administrativă a instituțiilor publice de la nivel central de a preveni și a reduce corupția;
  • Rezultat proiect 2. Sondaje și campanii de informare și conștientizare publică implementate în vedere creșterii gradului de prevenire a corupției;
  • Rezultat proiect 3. Sesiuni de formare profesională derulate în vederea creșterii gradului de educație anticorupție.


REZULTATE PROGRAM:

  • Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice;
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice;
  • Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică;
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției.


COMUNICATE
Comunicat 1  Comunicat 2  Comunicat 3


Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020