Coordonarea implementării și monitorizării strategiei