Ce facem?

Banner-Campanie-2.jpg

 • Au fost desfășurate 20 de misiuni de evaluare tematică (peer review) la 20 de instituții și autorități publice de la nivel central, obiectivele acestora fiind identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA, identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție și creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public, inclusiv în companiile de stat;
 • A fost elaborat raportul de audit intermediar privind implementarea SNA 2016 - 2020 în perioada 2016 - 2018. Auditul intermediar reprezintă o activitate independentă de evaluare a eficienței și eficacității implementării SNA 2016 – 2020 în cadrul instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în atingerea obiectivelor strategiei în perioada 2016 – 2018;
 • A fost elaborată metodologia pentru realizarea scorului de tip index al integrității instituționale în sectoarele vulnerabile avute în vedere de SNA. Această activitate a urmărit aplicarea unui mecanism de evaluare a incidentelor de integritate de către autoritățile și instituțiile publice, comunicarea informațiilor rezultate către Secretariatul tehnic al SNA, precum și evaluarea de către autoritățile și instituțiile publice a implementării inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, cu obligativitatea transmiterii unui răspuns în raport de recomandările formulate de către SNA;
 • În data de 9 decembrie 2019 a fost organizată o conferință anticorupție. Evenimentul a reunit reprezentanți ai celor cinci platforme SNA: platforma autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, platforma administrației publice centrale, platforma administrației publice locale, platforma mediului de afaceri și platforma societății civile (comunicat);
 • A fost organizată o sesiune de instruire a personalului din cadrul Ministerului Justiției și al unităților subordonate implicate în implementarea SNA cu privire la măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției prevăzute de anexa 3 la SNA 2016 – 2020;
 • În vederea formării specifice, au fost organizate două cursuri pentru personalul Secretariatului Tehnic al SNA în domeniul aplicațiilor SPSS și Microsoft Power BI;
 • A fost realizat un studiu de drept pe baza unei analize comparative a legislației privind instituția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul). Studiul analizează, din punct de vedere teoretic și practic, un număr de modele existente la nivel european și internațional și conține propuneri și recomandări de îmbunătățire a cadrului legislativ și instituțional existente;
 • A fost elaborat un model de bune practici la nivel național pentru implementarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției în cadrul administrației publice, cuprinzând un set de trei proceduri operaționale model și indicatori de evaluare aferenți acestora, care să cuprindă și indicatorii de evaluare aferenți, această activitate având importanță din  perspectiva unei abordări unitare și a standardizării la nivelul întregii administrații publice;
 • Au fost realizate un studiu criminologic (versiunea în limba română / versiunea în limba engleză) cu privire la cercetarea fenomenului corupției prin prisma experienței directe a persoanelor condamnate pentru fapte de corupție și o cercetare sociologică, ce vizează angajații din administrația publică centrală, cu privire la integritatea în sistem;
 • Au fost organizate 10 sesiuni de formare profesională, în vederea creșterii gradului de educație anticorupție a specialiștilor în domeniu. A fost dezvoltat un material de formare profesională elaborat pe parcursul sesiunilor și în format e-learning, pentru a fi accesibil pe platforma aferentă a Ministerului Justiției;
 • A fost desfășurată o campanie de informare în vederea creșterii gradului de conștientizare a corupției în rândul cetățenilor și al personalului din instituțiile și autoritățile publice.
 • Conferința de închidere a proiectului „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62,  s-a desfășurat în data de 17 martie 2021, la București. Evenimentul, organizat de Ministerul Justiției (MJ), în format online, a fost un prilej pentru prezentarea rezultatelor obținute și a reunit reprezentanți ai platformelor de cooperare SNA și ai echipei de implementare din cadrul MJ și DGA. Ulterior a fost publicat un comunicat de presă privind activitatea desfășurată.