Strategia Națională Anticorupție
Romana Romana


Despre Strategia Națională Anticorupție

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, este rezultatul unui îndelungat proces de consultare și a avut în vedere concluziile auditului extern independent al SNA 2012-2015. Documentul strategic preia bunele practici dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015, respectiv misiunile de evaluare și platformele de cooperare, propunându-și totodată să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat.

Scopul principal al acesteia este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în România.

Strategia se adresează tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile. Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise dublate de o abordare axată pe trei direcții de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere.

Strategia menține paradigma care a stat la baza strategiei anterioare, și anume aceea a asimilării oricărui nou dosar al Direcției Naționale Anticorupție și al Agenției Naționale de Integritate cu un eșec de management.

Află mai mult

Login chestionar indicatori


Știri

28/2018

December

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Expert anticorupţie RAI – Personal internaţional

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă vacantarea postului de expert anticorupţie – personal internaţional. Rolul expertului anticorupţie este acela de a pune la dispoziţia Şefului Secretariatului RAI, a Preşedintelui precum şi a Comitetului Director, experienţa sa juridic ...

29/2018

October

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de manager de proiect – expert anticorupţie în cadrul proiectului “Combaterea corupţiei şi a crimei organizate în Balcanii de Vest prin consolidarea procesului de recuperare a creanţelor”

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă disponibilitatea postului de manager de proiect – expert anticorupţie pentru proiectul “Combaterea corupţiei şi a crimei organizate în Balcanii de Vest prin consolidarea procesului de recuperare a creanţelor”. P ...

04/2017

April

Forumul Global OCDE Anticorupție și Integritate

În perioada 30 -31 martie 2017 a avut loc, la Paris, Forumul Global Anticorupție și Integritate al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe tema „În interes public: ridicarea integrității la standarde mai înalte”

Forumul Global OCDE An ...

Arhiva