Strategia Națională Anticorupție


Despre Strategia Națională Anticorupție

SNA 2021 - 2025 a fost elaborată în urma unui amplu proces de consultare cu sectorul public, dar și cu societatea civilă și mediul de afaceri din România.

Noul document strategic urmărește să răspundă nevoilor reale ale societății românești și reflectă consultarea tuturor actorilor interesați, precum și concluziile surselor de fundamentare științifică (un studiu criminologic și o cercetare sociologică derulate de către Ministerul Justiției și Direcția Generală Anticorupție, în calitate de parteneri).

Politicile preventive promovate prin strategie acoperă o mare varietate de aspecte, având drept scop formarea unei culturi a integrității, strategia fiind corelată cu instrumentele internaționale anticorupție la care România este parte (MCV, GRECO, UNCAC, RAI). În acest sens, amintim cadrul normativ referitor la: declararea averilor; declararea intereselor; conflictele de interese; consilierul de etică; incompatibilități; transparența în procesul decizional; accesul la informațiile de interes public; protecția avertizorului de integritate; interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice; funcțiile sensibile; evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale; evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale.

SNA 2021 – 2025 menține abordarea utilizată de strategiile anterioare care au acordat prioritate măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupție. Progresul disparat al prevenției în perioada 2016-2020 a determinat menținerea sectoarelor identificate ca prioritare de strategia anterioară, cu suplimentarea acestora cu domeniul protecției mediului înconjurător şi domeniul protejării patrimoniului cultural şi înlăturarea sistemului judiciar din categoria sectoarelor prioritare.

Află mai mult

Login chestionar indicatori


Știri

01/2023

February

Finanțarea Rețelei Anticorupție (ACN) a Organzației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

La data de 13 decembrie 2022, la inițiativa Ministerului Justiției, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1455/2022 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvol ...

01/2023

February

Seminar “Romania`s Accession to the OECD – The Antibribery Convention / Sharing the Italian Experience”

La data de 31 octombrie 2022, Ambasada Italiei și Ministerul Justiției au organizat la Reședința Ambasadorului Italiei seminarul “Romania`s Accession to the OECD – The Antibribery Convention / Sharing the Italian Experience”

Evenimentul s-a co ...

03/2022

May

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de expert anticorupţie, poziţie în cadrul proiectului derulat de UNODC şi Secretariatul RAI

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) a lansat procedura pentru ocuparea unui post vacant de expert anticorupţie, poziţie în cadrul proiectului pe care îl derulează împreună cu Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (United Nations O ...
Arhiva

Evenimente

Arhiva