Strategia Națională Anticorupție


Despre Strategia Națională Anticorupție

SNA 2021 - 2025 a fost elaborată în urma unui amplu proces de consultare cu sectorul public, dar și cu societatea civilă și mediul de afaceri din România.

Noul document strategic urmărește să răspundă nevoilor reale ale societății românești și reflectă consultarea tuturor actorilor interesați, precum și concluziile surselor de fundamentare științifică (un studiu criminologic și o cercetare sociologică derulate de către Ministerul Justiției și Direcția Generală Anticorupție, în calitate de parteneri).

Politicile preventive promovate prin strategie acoperă o mare varietate de aspecte, având drept scop formarea unei culturi a integrității, strategia fiind corelată cu instrumentele internaționale anticorupție la care România este parte (MCV, GRECO, UNCAC, RAI). În acest sens, amintim cadrul normativ referitor la: declararea averilor; declararea intereselor; conflictele de interese; consilierul de etică; incompatibilități; transparența în procesul decizional; accesul la informațiile de interes public; protecția avertizorului de integritate; interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice; funcțiile sensibile; evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale; evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale.

SNA 2021 – 2025 menține abordarea utilizată de strategiile anterioare care au acordat prioritate măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupție. Progresul disparat al prevenției în perioada 2016-2020 a determinat menținerea sectoarelor identificate ca prioritare de strategia anterioară, cu suplimentarea acestora cu domeniul protecției mediului înconjurător şi domeniul protejării patrimoniului cultural şi înlăturarea sistemului judiciar din categoria sectoarelor prioritare.

Află mai mult

Login chestionar indicatori


Știri

03/2022

May

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de expert anticorupţie, poziţie în cadrul proiectului derulat de UNODC şi Secretariatul RAI

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) a lansat procedura pentru ocuparea unui post vacant de expert anticorupţie, poziţie în cadrul proiectului pe care îl derulează împreună cu Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (United Nations O ...

29/2021

October

Aniversarea a 10 ani de la înființarea IACA. Reprezentarea României în organele de conducere ale IACA

Secretarul General al Agenţiei Naţionale de Integritate, domnul Silviu Ioan POPA, a fost ales, în cadrul Adunării Părților din 27 octombrie, membru al Consiliului Guvernatorilor, unul dintre organele de conducere ale Academiei Internaționale Anticorupție.

30/2021

September

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Președinte al Inițiativei Regionale Anticorupție (R.A.I.)

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă vacantarea postului de Președinte al Inițiativei. Rolul acestuia este de a reprezenta organizația la diferite evenimente internaționale și regionale și de a promova valorile și realizările Inițiativei. Președintele, lider al organizaț ...

Arhiva

Evenimente

Arhiva