19/2018

December

Strategia Națională Anticorupție – Cea de-a patra rundă a reuniunilor platformelor de cooperare constituite în cadrul SNA 2016-2020

În perioada 13 - 14 decembrie 2018, Ministerul Justiției a organizat cea de-a patra rundă a platformelor de cooperare constituite în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020.
În deschiderea seriei de reuniuni, domnul Sebastian Constantin COSTEA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, a evidențiat importanța îndeplinirii obligațiilor strategice de către toți factorii implicați, cu atât mai mult cu cât îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată la atât nivel intern, cât și extern.
Membrii platformelor au prezentat demersurile instituționale concrete și progresele înregistrate în desfășurarea activităților aferente îndeplinirii obiectivelor stabilite în SNA 2016-2020 și care au ca termen de implementare anul 2018, respectiv anul 2019.
Una dintre temele reuniunii a fost prezentarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, precum și a Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, documente elaborate sub coordonarea Ministerului Justiției, precum și discutarea modalității de aplicare a acestora. Documentele metodologice menționate cuprind norme privind domeniul de aplicare și norme procedurale ce își propun să reprezinte un standard minimal, fiecare instituție având posibilitatea de a dezvolta aceste norme prin legislație terțiară.
În același cadru au fost discutate prioritățile SNA pentru anul 2019, printre care se găsește și măsura referitoare la auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției, ce se realizează o dată la doi ani. În acest context au avut loc o serie de întâlniri între reprezentanții Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) și Secretariatul Tehnic al SNA (ST SNA) pentru stabilirea detaliilor misiunilor de audit public intern care au ca obiectiv evaluarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare, prevăzuți în Anexa nr. 3 la SNA. În acest sens au fost stabilite documentele metodologice destinate structurilor de audit public intern. Metodologia va oferi asistență structurilor de audit public intern pentru aplicarea cerințelor de auditare a sistemului de prevenire a corupției și de aborda în mod unitar realizarea acestor misiuni.
Reprezentanții secretariatului tehnic al SNA au informat participanții în legătură cu cea de-a doua raportare privind implementarea strategiei, precum și cu stadiul programelor care au ca obiect finanțarea măsurilor prevăzute în SNA.
Participanții au fost informați cu privire la evoluția proiectului inițiat de Ministerul Justiției și Camera de Comerț Americană în Romania (AmCham) privind consolidarea integrității în întreprinderile publice prin organizarea unor sesiuni de formare, prin diseminarea de informații din domeniul integrității și prin inițierea sau derulare unor programe de promovare a integrității instituționale.
La reuniunile desfășurate în cadrul acestei runde au fost convocați reprezentanți ai platformelor constituite în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, respectiv platforma de cooperare a administrației centrale, platforma de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, platforma de cooperare a mediului de afaceri și platforma de cooperare a societății civile.