13/2017

December

Strategia Naţională Anticorupţie – Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a societății civile

În data de 12 decembrie 2017, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a societății civile, prevăzută de Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

Reuniunea a fost condusă de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, care a subliniat importanța îndeplinirii obligațiilor strategice de către toți factorii implicați, în contextul în care îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată atât nivel intern, cât și extern. Ultimul raport al Comisiei Europene publicat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a menționat în mod expres, că ”Primul raport privind punerea în aplicare a măsurilor va fi publicat la începutul anului 2018 și va oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a progreselor înregistrate”, și a recunoscut ”potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”. Aceste evidențieri relevă potențialul SNA 2016-2020 de deveni un instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea reocmandărilor internaționale.

În același cadru a fost reiterat faptul că reuniunile periodice organizate la nivelul acestei platforme reprezintă o oportunitate pentru Ministerul Justiţiei de a consulta partenerii din cadrul organizațiilor neguvernamentale cu privire la proiectele aflate în derulare, dar şi un mecanism viabil de implicare a societății civile în agenda anticorupţie.

Participanții la această întâlnire au prezentat proiectele pe care le derulează în materia luptei împotriva corupției, care urmăresc diverse aspecte, cum ar fi: educația anticorupție, analize și studii care vizează transparența și modul de cheltuire a banilor publici, finanțarea partidelor politice, unele proiecte fiind desfășurate concomitent în mai multe țări.

Totodată, în cadrul reuniunii a fost analizată și aprobată propunerea referitoare la aderarea la platforma de cooperare a societății civile a organizației neguvernamentale Syene – Centrul pentru Educație.

Cu aceeași ocazie a fost prezentat proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA ”Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de către cele două Grupuri de lucru inter-instituționale constituite în acest scop, la nivelul Ministerului Justiției.