13/2017

December

Strategia Naţională Anticorupţie – Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri

În data de 12 decembrie 2017, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri, prevăzută de Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

Reuniunea a fost condusă de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, care a subliniat importanța îndeplinirii obligațiilor strategice de către toți factorii implicați, în contextul în care  îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată atât nivel intern, cât și extern. Ultimul raport al Comisiei Europene publicat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) a recunoscut ”potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”, așadar potențialul de instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea recomandărilor internaționale.   A   remarcat, totodată,  importanța reuniunilor periodice ale acestei platforme din perspectiva consultărilor dintre  Ministerul Justiției și partenerii din cadrul mediului de afaceri cu privire la proiectele aflate în derulare, subliniind importanța experienței bogate și a bunelor practici ale companiilor cu capital privat în ceea ce privește promovarea integrității, fapt care poate constitui o premisă solidă pentru consolidarea și îmbunătățirea practicilor din sectorul întreprinderilor publice.

În continuare, participanții,  reprezentanți din administrația publică centrală care tutelează întreprinderi publice, companii cu capital privat, structuri asociative ale mediului de afaceri, au împărtășit proiectele și activitățile pe care le desfășoară în zona de prevenire a corupției, dar și dificultățile cu care se confruntă pe fondul modificărilor legislative ce au impact asupra mediului privat.

Cu aceeași ocazie a fost prezentat participanților la reuniune proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA ”Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de către cele două Grupuri de lucru inter-instituționale constituite în acest scop la nivelul Ministerului Justiției.

Reuniunea a constituit un bun prilej de dezvoltare a dialogului  între participanți, în realizarea obiectivelor Strategiei  Naţionale Anticorupţie.