13/2017

December

Strategia Naţională Anticorupţie – Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție

În data de 11 decembrie 2017, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, prevăzută în Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

Reuniunea a fost condusă de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, care a remarcat demersurile înregistrate la nivelul entităților componente ale sistemului judiciar în scopul implementării măsurilor din Strategie, și a evidențiat totodată necesitatea finalizării planului de integritate pentru întreg sistemul judiciar.

În cadrul întâlnirii, oficialul a subliniat faptul că îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată la atât nivel intern, cât și extern. Ultimul raport al Comisiei Europeane publicat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a menționat în mod expres, că ”Primul raport privind punerea în aplicare a măsurilor va fi publicat la începutul anului 2018 și va oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a progreselor înregistrate”, și a recunoscut ”potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”. Aceste evidențieri relevă potențialul SNA 2016-2020 de deveni un instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea recomandărilor internaționale.

Participanții au expus demersurile concrete instituționale, precum și progresele înregistrate în desfășurarea activităților aferente indeplinirii obiectivelor stabilite în documentul strategic, care au ca termen de implementare anul 2017, în pregătirea primei raportări anuale subsumate actualului ciclu strategic, care se va realiza la începutul anului viitor.

În cadrul reuniunii a fost analizat și aprobat raportul de evaluare întocmit ca urmare a desfășurării misiunii tematice de evaluare care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Avocatul Poporului. Raportul adoptat urmează să fie publicat, în perioada următoare, pe pagina de internet a Avocatului Poporului și pe www.sna.just.ro.

Totodată, au fost prezentate două documente necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA ”Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor de manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de MJ în parteneriat cu alte instituții ale administrației centrale și cu autorități independente, respectiv proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate.

La întâlnire au participat reprezentanți ai: Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Autorității Naționale de Integritate, Avocatului Poporului, Consiliului Concurenței, Consiliului Național de Integritate, Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Curții de Conturi, Departamentului Național pentru Luptă Antifraudă, Direcției Generale Anticorupție, Oficiului Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor.