12/2020

June

Raportul de analiză privind cartografierea autorităţilor anticorupţie la nivel internaţional

Autoritatea Franceză Anticorupţie (AFA), în parteneriat cu Grupul de State împotriva Corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Reţeaua Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA), a elaborat Raportul de analiză privind cartografierea autorităţilor anticorupţie la nivel internaţional.

Elaborarea documentului menţionat a avut ca obiectiv centralizarea și diseminarea informațiilor relevante referitoare la diferitele instituții anticorupție instituite la nivel mondial, precum şi sprijinirea practicienilor în materia luptei împotriva corupţiei în înţelegerea specificului activităţii desfăşurate de aceste instituţii. De asemenea, raportul îşi propune să identifice tendințele și provocările comune și să exploreze căi concrete de cooperare între autorităţile competente în materia luptei împotriva corupţiei.

La elaborarea acestui raport au contribuit un număr de 171 autorități naționale din 114 state și teritorii, inclusiv din România. Textul integral al Raportului de analiză privind cartografierea autorităţilor anticorupţie la nivel internaţional poate fi accesat la următorul link:

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/NCPA_Analysis_Report_Global_Mapping_ACAs.pdf