10/2020

July

Ministerul Justiţiei a aderat la Rețeaua Europeană de Integritate și Autorități privind Avertizorii

Ministerul Justiţiei a aderat la Rețeaua Europeană de Integritate și Autorități privind Avertizorii (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), alăturarea la acest demers reprezentând un context favorabil consolidării cooperării la nivel european între autoritățile naționale relevante în domeniul integrității.

Rețeaua Europeană de Integritate și Autorități privind Avertizorii a fost înființată în luna mai 2019, la Haga, la inițiativa Autorității pentru Avertizori din Țările de Jos, în vederea realizării schimbului de bune practici în domeniul integrității.  Până în prezent rețeaua însumează 21 de membri.

Ministerul Justiției salută Declarația de la Roma, prin care membrii rețelei reiterează importanța unui efort susţinut al SM, în contextul armonizării cadrului legislativ național cu prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Sarcina transpunerii acestei Directive a fost asumată de Ministerul Justiţiei, procesul fiind în plină desfăşurare.