08/2021

June

Lista prestabilită a experţilor în domeniul luptei împotriva corupţiei

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) a publicat anunţul referitor la întocmirea Listei prestabilite a experţilor în domeniul luptei împotriva corupţiei. Rolul documentului este acela de a sprijini procesul de identificare a posibililor formatori şi experţi pe un anumit subiect sau domeniu de expertiză, raportat la nevoile Secretariatului RAI, sau ale unui stat membru sau partener solicitant. Experţii din listă sunt desemnaţi pentru anumite angajamente pe termen scurt ce vizează proiecte sau oferirea de consultanţă, în baza unui contract individual de prestări servicii remunerate, fiind incluse onorariul expertului precum şi alte cheltuieli prevăzute în angajament.

În acest sens, Secretariatul RAI a elaborat Ghidul privind Lista prestabilită a experţilor în domeniul luptei împotriva corupţiei ce cuprinde următoarele informaţii: definiţii ale termenilor cheie, locul prestării serviciilor, atribuţiile şi responsabilităţile experţilor, încheierea contractelor, valabilitatea listei experţilor, descrierea procedurii de selecţie şi evaluare a experţilor, protecţia datelor, criterii de eliminare a unui expert din lista, lista domeniilor de expertiză acoperite de prezentul anunţ, condiţii de experienţă şi calificare, condiţiile şi evaluarea aplicaţiei, procedura de aplicare, termenul limită pentru depunerea acestora. 

Aplicaţia va fi depusă în format electronic la adresa de e-mail vacancy@rai-see.org, până la data de 1 iulie 2021 (orele 23.59 CET), respectând indicaţiile din Ghid.

Informaţii detaliate se pot obţine accesând următoarele link-uri:

http://www.rai-see.org/tenders-and-vacancies/

http://www.rai-see.org/php_sets/uploads/2021/04/Guide-for-Roster-of-pre-vetted-experts_2021.pdf