10/2020

September

Inițiativa Regională Anticorupție anunță lansarea unui program extraordinar de stagiu online

Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) a publicat pe pagina proprie de internet (http://www.rai-see.org/internships/) un anunț privind lansarea unui program extraordinar de stagiu, care se va desfășura online. Condițiile necesar a fi îndeplinite de candidați sunt reglementate în Termenii de Referință pentru Secretariatul RAI, document care poate fi consultat aici.

Stagiarul, care își va desfășura activitatea la domiciliu, va contribui la dezvoltarea unui nou portal web RAI, cu accent pe pregătirea conținutului pentru publicarea online, efectuarea controlului calității pentru pagina de internet actualizată și oferirea de suport echipei RAI în menținerea paginii de internet.

Secretariatul RAI oferă tuturor candidaților eligibili oportunitatea stagiului de formare profesională, persoanele din Statele Membre RAI având prioritate în procesul de selecție.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• licențiați în drept sau științe politice, cu experiență sau aptitudini în design grafic, comunicare vizuală, programare, dezvoltare web sau proaspăt absolvenți în aceste domenii; 

• experiență de lucru cu WordPress sau instrumente de dezvoltare web conexe;

• aptitudini organizatorice și auto-motivaționale;

• competențe de cercetare, analiză și redactare;

• o excelentă cunoaștere a limbii engleze. Cunoașterea unei limbi comune a statelor din Sud-Estul Europei (lingua franca) reprezintă un avantaj;

• abilitatea de a lucra în echipă cu persoane de altă etnie sau naționalitate;

• experiența și abilitatea de a lucra într-un mediu solicitant, cu termene scurte;

• o bună cunoaștere a politicilor anticorupție, a studiilor strategice, precum și a domeniului justiție și afaceri interne la nivelul Uniunii Europene și al statelor din Sud-Estul Europei este considerată un avantaj.

Fiecare perioadă de stagiu este cuprinsă între 3 și 6 luni, cu posibilitatea de a fi reînnoită în funcție de rezultatele obținute, cerințele academice speciale sau nevoile speciale în cadrul Secretariatului, în conformitate cu legislația locală. Acordul de stagiu va fi încheiat pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 3 luni - sub rezerva disponibilității finanțării. În cazul stagiilor la domiciliu, munca va fi compensată financiar pe baza standardelor Secretariatului RAI.

Având în vedere circumstanțele generate de pandemia de COVID-19, programul de stagiu va fi desfășurat la domiciliu. Programul și sarcinile efective vor fi convenite cu persoana coordonatoare a stagiului.

Persoanele interesate vor transmite Secretariatului RAI, pe adresa de poștă electronică vacancy@rai-see.org, un Curriculum Vitae însoțit de o scrisoare de intenție (până la 1500 de caractere). În titlul e-mail-ului, candidații vor menționa aplicarea la un program extraordinar de stagiu. Vor fi contactați doar candidații care vor intra pe lista scurtă. Aplicațiile transmise incomplet sau în afara formatului solicitat vor fi automat respinse. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este data de 20 septembrie 2020.