18/2019

November

Inițiativa Regională Anticorupție anunță lansarea unui nou program de stagiu

Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) a publicat pe pagina proprie de internet un anunț privind lansarea unui nou program de stagiu (http://www.rai-see.org/internships/). Prin programul de stagiu, RAI dorește să ofere un mediu de lucru favorabil stagiarilor, subiecți ai dezvoltării profesionale, atât prin implicarea acestora în activitățile derulate de RAI împreună cu alte organizații publice internaționale, cât și prin prezentarea modului de funcționare a instituțiilor internaționale și a celor din cadrul Uniunii Europene.

Condițiile necesar a fi îndeplinite de candidați sunt reglementate în documentul intern al RAI – Termeni de Referință. Secretariatul RAI va asigura stagiarilor îndrumare și know-how, le va evalua cunoștințele acumulate și le va oferi un raport de evaluare și o diplomă ce va atesta finalizarea programului de stagiu. Prin activitățile desfășurate, stagiarii vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Secretariatului RAI, asigurând următoarele:

 • implicarea activă în proiectele Inițiativei, aflate în curs de derulare;

 • implicarea în dezvoltarea și actualizarea Centrului de Resurse Online al RAI;

 • sprijinirea Secretariatului în organizarea evenimentelor RAI și a întâlnirilor Comitetului Director;

 • îndeplinirea tuturor sarcinilor stabilite de persoana care coordonează stagiul.

În acest sens, Secretariatul RAI oferă tuturor candidaților eligibili oportunitatea stagiului de formare profesională, persoanele din Statele Membre RAI având prioritate în procesul de selecție. Dată fiind politica principiului rotației, aplicabilă la nivelul Secretariatului, e posibil ca unii candidați să nu fie eligibili, motivul avut în vedere fiind cel al naționalității stagiarilor selectați pentru perioada anterioară.    

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Licențiați în drept, științe politice, politici de securitate sau domenii conexe;

 • O bună cunoaștere a politicilor anticorupție, a studiilor strategice, precum și a domeniului justiție și afaceri interne la nivelul Uniunii Europene și al statelor din Sud-Estul Europei;

 • Aptitudini organizatorice și auto-motivaționale;

 • Competențe de cercetare, analiză și redactare;

 • O excelentă cunoaștere a limbii engleze. Cunoașterea unei limbi comune a statelor din Sud-Estul Europei (lingua franca) reprezintă un avantaj;

 • Cunoștințe de bază de tehnologie a informației;

 • Abilitatea de a lucra în echipă cu persoane de altă etnie sau naționalitate;

 • Abilitatea de a lucra într-un mediu solicitant, cu termene scurte.

Stagiul durează minimum 3 luni și maximum 6 luni, programul de lucru fiind cu normă întreagă, în acord cu cel al Secretariatului. În cazuri speciale, programul de lucru poate fi cu timp parțial. Costul relocării, al chiriei, al cheltuielilor curente (diurnă zilnică), precum și al obținerii rezidenței în Bosnia și Herțegovina intră în sarcina Secretariatului, în funcție de resursele financiare disponibile. Stagiarii pot participa la implementarea evenimentelor RAI atunci când este necesar sprijinul lor și există fonduri disponibile în acest sens. Secretariatul va gestiona și alte aspecte administrative, fără a avea însă vreo responsabilitate față de asigurarea medicală a stagiarului, sau față de costurile generate de eventuale accidente/tratamente apărute pe perioada stagiului. În acest context, stagiarii vor trebui să facă dovada unei asigurări medicale valabile, precum și a unui certificat medical care să ateste starea bună de sănătate.

Persoanele interesate vor transmite Secretariatului RAI, pe adresa de poștă electronică vacancy@rai-see.org, un Curriculum Vitae însoțit de o scrisoare de intenție (până la 1500 de caractere). În titlul  e-mail-ului, candidații vor indica perioada de stagiu pentru care optează. Vor fi contactați doar candidații care vor intra pe lista scurtă. Aplicațiile transmise incomplet sau în afara formatului solicitat vor fi automat respinse. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este data de 25 noiembrie 2019. Activitatea se va desfășura la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.