06/2020

May

Inițiativa Regională Anticorupție anunță lansarea apelului pentru crearea unei liste de experți pre-validați

Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) a publicat pe pagina proprie de internet (http://www.rai-see.org/models/call-for-roster-of-pre-vetted-experts-in-the-area-of-anti-corruption/) un anunț privind lansarea apelului pentru crearea unei liste de experți pre-validați, într-unul din domeniile de mai jos:
1. Dezvoltarea și planificarea strategică a strategiilor și planurilor de acțiune anticorupție (monitorizare, evaluare, raportare);
2. Etica și integritatea în sectorul public și domenii specifice (sectorul de securitate, justiție, administrație publică);
3. Etica și integritatea în sectorul privat/integritatea în mediul de afaceri;
4. Conflictele de interese;
5. Protecția avertizorilor în interes public;
6. Finanțarea partidelor politice;
7. Corupția în anumite domenii ale sectorului public (sport, educație, sănătate, sectorul de securitate, justiție, administrație publică, etc.);
8. Corupția în achizițiile publice;
9. Studii cu privire la percepția corupției;
10. Investigarea, urmărirea penală, judecarea infracțiunilor de criminalitate organizată, corupție și spălarea banilor;
11. Investigații financiare, contabilitate criminalistică, recuperarea bunurilor, confiscare;
12. Alte domenii relevante pentru lupta împotriva corupției (de exemplu, transparență, protecția datelor cu caracter personal, buna guvernare și altele similare).
Cerințele privind calificările minime, experiența profesională, abilitățile de limbă și de calculator, precum și competențele de bază pe care candidații trebuie să le îndeplinească sunt enumerate în Ghidul listei experților pre-validați în domeniul luptei împotriva corupției, publicat pe pagina de internet a RAI.
Persoanele interesate vor transmite Secretariatului RAI, în limba engleză, pe adresa de poștă electronică vacancy@rai-see.org, un Curriculum Vitae ce va conține toate elementele indicate în Anexa 2 la Ghidul mai sus menționat, o scrisoare de intenție și cel puțin două scrisori de recomandare.
Primul termen pentru depunerea aplicațiilor în vederea stabilirii versiunii inițiale a listei experților pre-validați este 15 septembrie 2020. După expirarea primului termen, lista va fi actualizată bianual cu noi aplicații.