26/2020

June

Ghiduri practice în materia conformării companiilor la standardele anticorupție

Agenţia Franceză Anticorupţie (AFA), instituția care asigură preşedinţia Reţelei Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA), a transmis membrilor Reţelei două Ghiduri practice denumite „The corporate anti-corruption compliance function” şi „Anti-corruption due diligence for mergers and acquisitions”.

În primul ghid anterior menţionat AFA arată faptul că prin conformarea la standardele anticorupţie se înţelege adoptarea de către o organizație a unor măsuri şi proceduri în scopul prevenirii și descoperii  faptelor de corupţie şi trafic de influenţă săvârşite de către organizaţie, conducerea acesteia, angajații sau terții cu care organizația intră în contact. Astfel, ghidul prezintă rolul și responsabilitatea conducerii în asigurarea implementării programelor anticorupţie subliniind totodată misiunea, profilul și răspunderea   ofiţerului de conformitate în cadrul companiei,  inclusiv cu privire la cartografierea riscurilor, codurile de conduită, programele de formare, sistemul de protecţie a avertizorilor în interes public, normele de disciplină, analiza conformităţii terţelor părţi, procedura de control a contabilităţii, sistemul de monitorizare internă şi evaluare, consilierea, precum şi răspunderea asociată obligației de prevenire și identificare a faptelor de corupție.

Ghidul referitor la procedurile de fuziuni şi achiziţii cuprinde o parte introductivă privind rolul verificării conformităţii cu standardele anticorupţie  din perspectivă financiară, legală şi operaţională. Cea de-a doua parte a documentului analizează realizarea verificării conformităţii cu standardele anticorupţie din perspectiva ofiţerului de conformitate (the anti-corruption due diligence officer) şi a procedurii aplicabile. Cea de-a treia parte a ghidului priveşte auditarea și armonizarea obiectivelor programelor anticorupție, precum şi descoperirea şi gestionarea situaţiilor de corupţie apărute în companiile vizate.

Cele două ghiduri pot fi consultate accesând următoarele link-uri: