05/2021

February

Depunerea aplicaţiilor pentru posturile de Expert anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupţie (CRA) şi Experti anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupție ale unei reglementări (CPL)

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunță disponibilitatea pentru posturile de expert anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupţie (CRA) şi expert anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupție ale unei reglementări (CPL), în cadrul proiectului „Sud-Estul Europei – Împreună împotriva Corupției (SEE-TAC)”, finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) și implementat de RAI în parteneriat cu Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). Proiectul are o durată de 3 ani, fiind implementat în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 octombrie 2023.

Cerinţe cu privire la aplicaţie:

- pot depune aplicaţii atât consultanţii individuali, cât şi consorţiile;

- este necesară transmiterea următoarelor documente: Curriculum Vitae (CV), scrisoare de intenţie, informaţii cu privire la data la care aplicantul poate începe activitatea, Declaraţie de excluziune în cazul în care aplicantul este persoană juridică;

- indicarea coordonatorului echipei, în cazul în care aplicantul este un consorţiu. În acest caz, coordonatorul trebuie să îndeplinească criteriul de educaţie şi experienţă minimă (cel puţin 5 ani experienţă în CRA/CPL). Celelalte criterii referitoare la experienţă şi aptitudini pot fi îndeplinite de alţi membri ai echipei.

Aplicaţia, împreună cu documentele aferente, va fi depusă până la data de 21 februarie 2021 (orele 23.59 CET), la adresa de e-mail a Secretariatului RAI vacancy@rai-see.org. Este necesară indicarea titlului postului pentru care se depune aplicaţia în subiectul e-mail-ului transmis. Informaţii detaliate se pot obţine accesând următoarele link-uri:

https://www.rai-see.org/see-tac-regional-programme-open-call-for-anti-corruption-experts-with-specific-expertise-in-cra-and-cpl/

https://www.rai-see.org/php_sets/uploads/2021/01/ToR-Expert-CRA-SEE-TAC.pdf;

https://www.rai-see.org/php_sets/uploads/2021/01/ToR-Expert-CPL-SEE-TAC.pdf.