Romana Romana29/2018

October

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de manager de proiect – expert anticorupţie în cadrul proiectului “Combaterea corupţiei şi a crimei organizate în Balcanii de Vest prin consolidarea procesului de recuperare a creanţelor”

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă disponibilitatea postului de manager de proiect – expert anticorupţie pentru proiectul “Combaterea corupţiei şi a crimei organizate în Balcanii de Vest prin consolidarea procesului de recuperare a creanţelor”. Proiectul va avea o durată de 2 ani şi are ca scop consolidarea capacităţii instituţiilor cheie în implementarea eficientă a măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracţiuni de corupţie şi criminalitate organizată, prin asigurarea că practica internă a statelor participante la proiect (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo*, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România şi Serbia) se aliniază legislaţiei şi standardelor europene şi internaţionale şi prin consolidarea cooperării regionale şi internaţionale în materie.
Managerul de proiect va fi responsabil de întreaga implementare a proiectului şi va trebui să asigure o gestionare a proiectului eficientă şi efectivă. Postul este prevăzut cu program întreg, pentru o perioadă de 22 de luni, la Sarajevo, în Bosnia şi Herţegovina, iar limba de lucru va fi limba Engleză.

Printre cele mai importante sarcini şi responsabilităţi se regăsesc:
- Oferirea de expertiză în domeniul anticorupţie, în special în ceea ce priveşte recuperarea creanţelor;
- Crearea de legături cu instituţii beneficiare relevante, din regiune;
- Coordonarea cu părţile interesate relevante, active în domeniul recuperării creanţelor;
- Contact cu reprezentanţii RAI şi ai Centrului AIRE în materie de expertiză tehnică.

Managementul proiectului va presupune, de exemplu:
- Gestionarea rezultatelor proiectului în timp şi într-o manieră eficientă;
- Planificarea şi implementarea activităţilor proiectului în strânsă cooperare cu Coordonatorul Legal de Proiect şi Echipa de Administrare a Proiectului;
- Coordonarea activităţilor Punctelor Naţionale de Contact şi a experţilor/consultanţilor de proiect;
- Susţinerea beneficiarilor în implementarea activităţilor;
- Oferirea de contribuţii substanţiale în ceea ce priveşte administrarea resurselor financiare alocate proiectului.   

Aplicantul va trebui să îndeplinească o serie de competenţe, printre care:
- Cetăţenia unui Stat Membru RAI;
- Licenţiat în Drept, Justiţie penală, Ştiinţe politice sau Securitate;
- 5 ani de experienţă profesională în drept, aplicarea legii şi domeniul recuperării creanţelor;
- Cel puţin 5 ani de experienţă profesională în managementul şi coordonarea proiectelor de cooperare tehnică sau de orientare politică: experienţă de lucru demonstrată, cu diferite părţi interesate (instituţii guvernamentale, funcţionari publici, societate civilă); cunoaştere şi experienţă demonstrată, în ceea ce priveşte derularea managementului proiectului; experienţă demonstrată în sarcini referitoare la elaborarea de conţinut tematic, organizarea de conferinţe, seminarii şi/sau programe de pregătire.
Termenul de depunere a aplicaţiilor este de 18 noiembrie 2018, (orele 23.59 CET), la adresa de e-mail
vacancy@rai-see.org, iar data începerii activităţii este decembrie 2018 sau imediat ce va fi posibil. Detaliile privind depunerea aplicaţiilor şi condiţiile necesar a fi îndeplinite se regăsesc accesând link-ul http://rai-see.org/tenders-and-vacancies/