Romana Romana28/2020

January

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de manager de proiect – expert anticorupţie în cadrul proiectului “Breaking the Silence: Enhancing the whistleblowing policies and culture in Western Balkans and Moldova”


Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă disponibilitatea postului de manager de proiect – expert anticorupţie pentru proiectul “Breaking the Silence: Enhancing the whistleblowing policies and culture in Western Balkans and Moldova”. Proiectul va avea o durată de 3 ani şi are ca scop consolidarea avertizărilor în interes public ca instrument anticorupție printr-o platformă comună în Balcanii de Vest și Moldova.

Managerul de proiect va avea un rol coordonator în implementarea activităților proiectului și va asigura o gestionare eficientă şi efectivă a acestuia. Postul este prevăzut cu program întreg, pentru o perioadă de 36 de luni, la Sarajevo, în Bosnia şi Herţegovina, iar limba de lucru va fi limba engleză.

Printre obligațiile și responsabilitățile managerului de proiect se numără:

•Să aibă un rol coordonator în implementarea activităților proiectului cu respectarea schemei acestuia, a bugetului și a calendarului de monitorizare;

•Să asigure conformitatea cu regulile și procedurile de raportare ale Uniunii Europene;

•Să aibă un rol activ în stabilirea și menținerea relațiilor cu beneficiarii proiectului, părțile interesate și alte organizații regionale și internaționale;

•Să supravegheze și să ofere îndrumare și expertiză personalului proiectului și să evalueze performanțele și realizările acestora;

•Să faciliteze activitățile de achiziții și contractare în strânsă cooperare cu echipa de bază a RAI;

•Să administreze bugetul proiectului și să raporteze către directorul financiar și de operațiuni;

•Să ofere expertiză în domeniul luptei împotriva corupției, cu accent pe avertizările în interes public.

Aplicantul va trebui să îndeplinească o serie de competenţe, printre care:

•Cetățenia unui stat membru al Iniţiativei Regionale Anticorupţie;

•Licențiat în drept, justiție penală, științe politice și de securitate sau domenii conexe;

•Cel puțin 3 ani experiență profersională în domeniul avertizărilor în interes public, integrității sau al luptei împotriva corupției;

•Experiență demonstrată în gestionarea ciclului de proiecte al UE, precum și a mai multor beneficiari și părți interesate din regiunea Sud-Estului Europei;

•Experiență în gestionarea personalului de proiect;

•Să fie familiarizat cu organizațiile, rețelele și proiectele internaționale, care au în portofoliul lor tema avertizorilor în interes public și a luptei anticorupție.

Termenul de depunere a aplicaţiilor este de 31 ianuarie 2020, (orele 23.59 CET), la adresa de e-mail vacancy@rai-see.org, iar data începerii activităţii este 1 aprilie 2020. Detaliile privind depunerea aplicaţiilor şi condiţiile necesar a fi îndeplinite se regăsesc accesând link-ul http://www.rai-see.org/models/vacancy-announcement-project-manager-anti-corruption-expert/.