13/2020

May

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de expert anticorupție în domeniul specific al avertizorilor în interes public în cadrul proiectului “Breaking the Silence: Enhancing the whistleblowing policies and culture in Western Balkans and Moldova”

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunţă disponibilitatea postului de expert anticorupție în domeniul specific al avertizorilor în interes public, pentru proiectul “Breaking the Silence: Enhancing the whistleblowing policies and culture in Western Balkans and Moldova”. Proiectul are o durată de 3 ani și este implementat în perioada aprilie 2020 – martie 2023.

Expertul anticorupție va acorda asistență Secretariatului RAI în realizarea evaluării legislației și a cadrului instituțional pentru protecția avertizorilor în interes public în Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia și va formula recomandări pentru îmbunătățirea acestora.

Persoanele interesate vor transmite Secretariatului RAI, în limba engleză, pe adresa de poștă electronică vacancy@rai-see.org, un Curriculum Vitae, o scrisoare de intenție în care aplicantul arată modul în care experiența și competențele sale îndeplinesc cerințele din apelul pentru experți, informații cu privire la disponibilitate/data începerii activității. În cazul în care aplicantul este o persoana juridică, acesta trebuie să furnizeze Declarația de excludere, semnată (Anexa 1 la Termenii de referință din apel).  

Termenul de depunere a aplicațiilor este de 28 mai 2020, iar data începerii activităţii este cel târziu 22 iunie 2020.

Detaliile privind depunerea aplicaţiilor şi condiţiile necesar a fi îndeplinite se regăsesc accesând link-ul: http://www.rai-see.org/models/open-call-for-applications-anti-corruption-expert-with-specific-expertise-in-the-field-of-whistleblowing/.