23/2021

February

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Expert anticorupţie cu experienţă în monitorizare şi evaluare

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunță disponibilitatea pentru postul de Expert anticorupţie cu experienţă în monitorizare şi evaluare, în cadrul proiectului „Sud-Estul Europei – Împreună împotriva Corupției (SEE-TAC)”, finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) și implementat de RAI în parteneriat cu Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). Proiectul are o durată de 3 ani, fiind implementat în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 octombrie 2023.

Cerinţe cu privire la aplicaţie:

  • pot depune aplicaţii atât consultanţii individuali, cât şi consorţiile;
  • este necesară transmiterea următoarelor documente: Curriculum Vitae (CV), scrisoare de intenţie, informaţii cu privire la data la care aplicantul poate începe activitatea; Declaraţie de excluziune în cazul în care aplicantul este persoană juridică.

Aplicaţia, împreună cu documentele aferente, va fi depusă până la data de 21 martie 2021 (orele 23.59 CET), la adresa de e-mail a Secretariatului RAI vacancy@rai-see.org.

Informaţii detaliate se pot obţine accesând următoarele link-uri:

https://www.rai-see.org/php_sets/uploads/2021/02/ToR-Expert-ME.pdf;

https://www.rai-see.org/tenders-and-vacancies/.