06/2018

July

Comunicat de presă privind sesiunea de instruire pe problematica de prevenire a corupție pentru angajații Ministerului Educației Naționale

În data de 05 iulie 2018, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc o sesiune de instruire pentru angajații Ministerului Educației Naționale, pe teme legate de problematica implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (SNA), din perspectiva implementării Obiectivului specific 4.1 din cadrul SNA, referitor la creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Discuțiile purtate în cadrul sesiunii au fost centrate în principal pe tematica conflictului de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul), măsurile de transparență a instituțiilor publice și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea, precum și pe constatarea și prevenirea incompatibilităților în exercitarea funcției. Cu această ocazie au fost prezentate și bunele practici rezultate din monitorizarea SNA, adresată angajaților din cadrul MEN.

Sesiunea de s-a înscris în seria de acțiuni desfășurate de Ministerul Justiției în calitate sa de coordonator al implementării SNA 2016-2020 prin care se promovează educația anticorupție a personalului din administrația publică și promovarea integrității în funcția publică.

La sesiune au participat reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ai unora dintre instituțiile aflate în coordonarea sau subordonarea acestuia.