12/2019

December

Comunicat Conferință anticorupție 9 decembrie 2019

Ministerul Justiției a organizat, în data de 9 decembrie 2019, la București, prima Conferință anticorupție desfășurată în cadrul proiectului „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016–2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).

La eveniment au fost discutate o serie de concluzii preliminare rezultate în urma desfășurării misiunilor de evaluare a modului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției. Totodată, au fost prezentate concluziile prealabile ale activității de audit intermediar privind progresele înregistrate în implementarea SNA în perioada 2016-2018 și rezultate ale analizei comparative privind instituția avertizorului în interes public și interdicțiile post angajare (pantouflage-ul).

Reamintim că proiectul „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016–2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), sprijină Ministerul Justiției, în calitatea sa de coordonator al implementării SNA, dar și instituțiile și autoritățile din administrația publică în realizarea celor trei obiective ale strategiei, respectiv: prevenire, educație, combatere.

Proiectul contribuie la creșterea transparenței și eticii prin derularea unor activități specifice și vizează creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea unor lacune și inconsistențe legislative.  

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) - partener de proiect, precum și reprezentanți ai celor cinci platforme SNA, respectiv: platforma autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, platforma administrației publice centrale, platforma administrației publice locale, platforma mediului de afaceri și platforma societății civile.