26/2020

October

Cea de-a doua aniversare a Reţelei Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA)

În octombrie 2020 Reţeaua Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA) a aniversat doi ani de la înfiinţarea sa prin semnarea la Šibenik (Republica Croația) a Declarației privind crearea unei rețele a autorităților de prevenire a corupției, România fiind membru al Reţelei încă de la înfiinţare. În prezent, NCPA este formată din 29 de membri, 1 observator şi 4 parteneri provenind din diferite regiuni ale globului.

Cele 7 reuniuni plenare ale NCPA, organizate începând cu anul 2018, au oferit posibilitatea diseminării de bune practici, precum şi a identificării de soluţii concrete în materia luptei împotriva corupţiei şi a consolidării integrităţii, reprezentând şi o platformă de discuţii pentru practicienii în domeniu. În acest sens, au fost publicate pe pagina de internet a Reţelei documente precum „Ghidul tehnic privind codurile de conduită” şi „Raportul de analiză privind cartografierea autorităţilor anticorupţie la nivel internaţional”.

Astfel, la doi ani de la înfiinţarea sa, NCPA îşi propune să asigure în continuare consolidarea cooperării dintre actorii implicaţi în lupta împotriva corupţiei şi promovarea unei culturi a integrităţii la nivel global.

Pentru mai multe informaţii referitoare la componenţa şi activitatea NCPA poate fi accesat următorul link: https://www.coe.int/en/web/corruption/ncpa-network.