Romana Romana04/2017

April

Academia Internațională Anticorupție (IACA) – Master în studiile anticorupție

IACA este prima organizație internațională și instituție de învățământ care oferă un program acreditat de studii postuniversitare, la nivel mondial, privind lupta împotriva corupției și respectarea legii în această materie, respectiv Masterul în Studiile Anticorupție (MACS), program recunoscut la nivel internațional, cu 120 de credite de studiu transferabile (ECTS), conform procesului Bologna.

Masterul poate fi urmat de persoanele care au o vechime în specialitate de minim 3 ani sau un istoric dovedit de cercetare academică în domenii legate de lupta împotriva corupției și respectarea legii în această materie. O altă condiție de admitere pe care trebuie să o îndeplinească cei care doresc să urmeze acest program este reprezentată de deținerea unei diplome de licență. De asemenea, cei interesați trebuie să cunoască limba engleză.

Programul de master are o durată de doi ani și un caracter interdisciplinar, reunind profesioniști din întreaga lume, cu experiență relevantă în sectoarele public și privat, în organizațiile internaționale și neguvernamentale, în mass-media, precum și în mediul academic. Acesta îmbină învățământul la distanță cu sesiuni care implică prezența participanților. De asemenea, participanții sunt nevoiți să pregătească diverse proiecte și să susțină o teză finală.

Fiecare clasă va fi formată din cel mult 30 de studenți, iar activitatea de învățare presupune folosirea unor metode interactive, formarea unor grupuri mici, studii de caz, discuții între participanți și participarea la diferite jocuri.

Masterul oferă oportunitatea de dezvoltare a unei rețele profesionale și internaționale puternice, sprijinind participanții atât pe durata de desfășurare a acestuia, cât și ulterior.

Participanții la acest program dobândesc, astfel, competențele și instrumentele necesare pentru o mai bună contribuție în lupta împotriva corupției și pentru asigurarea implementării măsurilor preventive în propriul domeniu de activitate. Se dobândesc, de asemenea, competențe care asigură o mai bună înțelegere a modului interconectat în care se manifestă corupția și a complexităților sociale.

Termenul pentru depunerea aplicațiilor pentru MACS 2017-2019 este mai 2017, cursurile urmând să înceapă în luna noiembrie 2017.

Mai multe informații se regăsesc pe pagina http://iaca.int/master-programmes/master-in-anti-corruption-studies.html.