Romana Romana


Platforma de cooperare a administraţiei publice centrale

1.    Ministerul Justiţiei

2.    Ministerul Afacerilor Interne

3.    Ministerul Afacerilor Externe

4.    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

5.    Ministerul Apărării Naţionale

6.    Ministerul Comunicaţiilor și pentru SocietateaInformaţională

7.    Ministerul Culturii

8.    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

9.    Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cuMediul de Afaceri

10. Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice

11. Ministerul Energiei

12. Ministrul Finanţelor Publice

13. Ministerul Fondurilor Europene

14. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

15. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale șiPersoanelor Vârstnice

16. Ministerul pentru Consultare Publică și DialogCivic

17. Ministerul Sănătăţii

18. Ministerul Tineretului și Sportului

19. Ministerul Transporturilor

20. Secretariatul General al Guvernului

21. Cancelaria Prim-Ministrului

22. Corpul de control al Prim-Ministrului

22. Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice