7. IMPLICAŢII JURIDICE

SNA porneşte de la premisa stabilității legislative și instituționale a cadrului anticorupție care a generat performanță în activitatea DNA și ANI. Cu toate acestea, anumite intervenţii asupra cadrului legislativ sunt necesare.

Principalele acte normative avute în vedere pentru a fi modificate sunt:

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

 Alte acte normative care e posibil să fie modificate pe perioada implementării SNA:

 • Regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului;
 • Legislația privind accesul la informații de interes public și transparență decizională.

Acte normative noi:

 • Cadrul normativ secundar și/sau terțiar în vederea garantării protecției avertizorilor în interes public;
 • Act normativ privind activitatea de control intern;
 • Act normativ privind controlul și sancționarea încălcării interdicțiilor post-angajare;
 • Codul de conduită a membrilor Parlamentului. 

Punerea în aplicare a măsurilor preconizate în prezenta strategie va implica şi adoptarea de acte administrative cu caracter normativ ale instituţiilor implicate. De asemenea, vor fi adoptate dispoziţii şi ordine interne pentru delegarea sau detașarea în cadrul Secretariatului tehnic al SNA a unor experţi din cadrul instituţiilor publice.