Strategia Națională Anticorupție


Despre Strategia Națională Anticorupție

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, este rezultatul unui îndelungat proces de consultare și a avut în vedere concluziile auditului extern independent al SNA 2012-2015. Documentul strategic preia bunele practici dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015, respectiv misiunile de evaluare și platformele de cooperare, propunându-și totodată să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat.

Scopul principal al acesteia este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în România.

Strategia se adresează tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile. Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise dublate de o abordare axată pe trei direcții de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere.

Strategia menține paradigma care a stat la baza strategiei anterioare, și anume aceea a asimilării oricărui nou dosar al Direcției Naționale Anticorupție și al Agenției Naționale de Integritate cu un eșec de management.

Află mai mult

Login chestionar indicatori


Știri

26/2020

October

Cea de-a doua aniversare a Reţelei Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA)

În octombrie 2020 Reţeaua Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA) a aniversat doi ani de la înfiinţarea sa prin semnarea la Šibenik (Republica Croația) a Declarației privind crearea unei rețele a autorităților de prevenire a corupției, Români ...

10/2020

July

Ministerul Justiţiei a aderat la Rețeaua Europeană de Integritate și Autorități privind Avertizorii

Ministerul Justiţiei a aderat la Rețeaua Europeană de Integritate și Autorități privind Avertizorii (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), alăturarea la acest demers reprezentând un context favorabil consolidării cooperării la nivel eur ...

26/2020

June

Ghiduri practice în materia conformării companiilor la standardele anticorupție

Agenţia Franceză Anticorupţie (AFA), instituția care asigură preşedinţia Reţelei Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (NCPA), a transmis membrilor Reţelei două Ghiduri practice denumite „The corporate anti-corruption compliance function” şi „Anti-corru ...

Arhiva

Evenimente

Arhiva