Strategia Națională Anticorupție


Despre Strategia Națională Anticorupție

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, este rezultatul unui îndelungat proces de consultare și a avut în vedere concluziile auditului extern independent al SNA 2012-2015. Documentul strategic preia bunele practici dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015, respectiv misiunile de evaluare și platformele de cooperare, propunându-și totodată să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat.

Scopul principal al acesteia este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în România.

Strategia se adresează tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile. Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise dublate de o abordare axată pe trei direcții de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere.

Strategia menține paradigma care a stat la baza strategiei anterioare, și anume aceea a asimilării oricărui nou dosar al Direcției Naționale Anticorupție și al Agenției Naționale de Integritate cu un eșec de management.

Află mai mult

Login chestionar indicatori


Știri

08/2021

June

Lista prestabilită a experţilor în domeniul luptei împotriva corupţiei

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) a publicat anunţul referitor la întocmirea Listei prestabilite a experţilor în domeniul luptei împotriva corupţiei. Rolul documentului este acela de a sprijini procesul de identificare a posibililor ...

23/2021

February

Depunerea aplicaţiilor pentru postul de Expert anticorupţie cu experienţă în monitorizare şi evaluare

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunță disponibilitatea pentru postul de Expert anticorupţie cu experienţă în monitorizare şi evaluare, în cadrul proiectului „Sud-Estul Europei – Împreună împot ...

05/2021

February

Depunerea aplicaţiilor pentru posturile de Expert anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupţie (CRA) şi Experti anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupție ale unei reglementări (CPL)

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) anunță disponibilitatea pentru posturile de expert anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupţie (CRA) şi expert anticorupţie cu experienţă în evaluarea riscurilor la corupție ale unei r ...

Arhiva

Evenimente

Arhiva